INDEPANDENSA O AUTODETERMINASION?

tólto da GaxetaVeneta.com

LIBARTA’ O ARESTI DOMICILIARI?
United Veneti

I sèrca de far pasàr na nova paròla, e fàrlo pasàr pa on surogà de la paròla Independensa.

La lega, la liga, partitini autonomisti, ghe vien el cagòto pensàr ca a xé intrà inte la sèna polìtega on nòvo partìto, on partìto ca el svèntola na bandièra ca la se contrapòn co tùto el pasà a ndo xèra de mòda : autonomia, federalixmo, federalixmo fiscàl etc… El sdoganamento de la paròla Independensa el ga na òlta par tùte, metesto in evidensa ca tùte le propòste polìteghe altro no le xè ca la sòlita menenstra dela sèrie : “vùto èsar s-ciao de l’italia col pomidòro”, “vùto èsar s-ciào de l’italia co i fegadìni”, “vùto èsar s-ciào de l’italia co la polenta””vùto èsar s-ciào de l’italia co i spàraxi”, “vùto èsar s-ciào l’italia col bacalà”? La paròla Independensa, la gà creà on spartiàcoe ca divìde el senàrio fra xènte ca dìxe : “basta èsar sciài de la itàlia” e naltro ca sèvita cantàr “s-ciai de roma united colours”! Ramaj a xe evidente ca autonomisti, federalisti li xè fiòli de la stesa idèr s-ciaista. Chi ca se varda par atòrno e el ga on fià de sarvèlo el se inacòrxe ca li profèsa la stesa relijòn e el sbrìsia pa sernìr : s-ciào o no s-ciào?

L’introdusiòn de la paròla “autodeterminasiòn”, la a xé el l’òltemo tentativo de rumàr rènto la pignàta del podèr e del servilìxmo. Levàr sù so l’altàr polìtego sta nòva paròla “autodeterminasiòn” a ga la funsiòn de deviàr l’atensiòn del pùblego e no fàrlo sbrisiàr vèrso on sernìr binàrio : lìbari o s-ciai. La paùra dei polìteghi tradisionàl, la xé ca el pòpolo el se inacòrxa dela verità, ca la vèra e ònega alternatìva la xé la Independensa. Eco ca se sèrca de creàr on anbiente, on nòvo “sistema oparativo” a ndo incoconarghe la na nòva dròga : “autodeterminasiòn”.

written by

The author didn‘t add any Information to his profile yet.
Related Posts